Het doel van dit project is gelegen in het feit dat muziek goed voor je is. Om meer informatie vinden over de invloeden van muziek op ons lichaam en onze hersenen kun je op de artikelen klikken. De artikelen gaan over vooraanstaande wetenschap, boeken, literatuur, films of projecten en organisaties die zich bezighouden met wat muziek toch met ons doet.

We verwijzen naar boeken of intiatieven die ons hart hebben. Lees en zie wat muziek met je doet ook als het niet zo goed gaat met je is er veel te winnen met muziek.

Lees verder bij Singing in the Brain… | GRATIS MUZIEKLES