Hierboven zie je de noten vd C-toonladder uitgeschreven op de f-sleutel (ook wel bas-sleutel genoemd ivm de lage tonen) en op de g-sleutel bovenste regel. Die sleutels staan aangegeven aan het begin vd notenbalk. Een soort versierde letter…

Op de piano spelen we met de linkerhand de bassleutel en met de rechterhand de g-sleutel. De onderste sleutel ziet er uit als een soort f maar dan met puntjes en de bovenste is een soort versierde G. Beide sleutels verwijzen naar resp. de G en F toonhoogte op de notenbalk. (in het rood)

 • Bekijk waar de g en de f noot zitten op de notenbalk en waar de versierde G-sleutel en F-sleutel op de notenbalk die hoogte aangeven. Je ziet dat de vorm van de G en de F-sleutel, de g en f toonhoogte min of meer aanwijzen.
 • Merk ook op dat de bovenste en onderste noten met hulpstreepjes geschreven worden. Je kunt zoveel hulpstreepjes gebruiken om een noot te schrijven als dat je wilt maar daarmee wordt het ook erg lastig lezen. Vandaar ook de twee verschillende notenbalken.
 • Merk op dat de C4 op de onderste en bovenste notenbalk resp. bovenaan en onderaan de notenbalk staan. Het is precies de zelfde toonhoogte. Door zo twee verschillende notaties te hanteren voorkom je dus heel veel hulpstreepjes.
 • Zodoende kun je lagere noten beter op de onderste balk schrijven en de hogere noten beter op de bovenste balk. Dan heb je immers geen hulpstreepjes nodig.

Hierboven zie je de verschillende duur van de noten. Iedere maat bestaat uit vier kwartnoten. Daarom staat er 4/4 aan het begin vd notenbalk. Ieder maat is dus opgedeeld in 4 tellen. De maatstrepen | geven aan waar de maat ophoudt en de volgende maat begint. Zo tel je dus 1, 2, 3, 4 en afhankelijk van de vorm vd noot (open / dicht en met of zonder stok , met of zonder balkje) duurt de noot langer of korter

 • Hoelang duren de noten in het plaatje als de maat dus vier tellen duurt
 • Wat is een hele noot, een halve noot, een kwart noot, een achste noot en een zestiende noot.
 • Een achtste noot tel je als volgt: e – ne, twee – e, drie – e, vier – e
 • Een zestiende noot tel je als volgt: een-te-ne-te, twee-te-ne-te, drie-te-ne-te, vier-te-ne-te
 • Op de onderste balk staan zogenaamde rusten (die zwarte blokjes die onder het lijntje hangen. Hoe lang duurt 1 zo’n rust die je ziet?
 • Welke noot (toonhoogte) wordt er in dit plaatje gespeeld?

Hierboven zie je een combinatie vd noten die we hebben behandeld en in de tweede maat zie je ook een soort krulletje dat is een rust teken ook. De muziek stopt daar letterlijk.

 • Merk op! Door de afwisseling vd notenduur krijg je ritmes
 • Hoe lang duurt de rust in maat 2?
 • Kun je bovenstaand ritme met klappen of tikken?
 • Probeer iedere maat eens te blijven herhalen zonder te stoppen met het ritme.